Loading...

Oznamy

Začiatok akademického roka sa nebude posúvať

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  nesúhlasí s návrhom ministra školstva posunúť začiatok zimného semestra na 28. septembra a žiada ministra ponechať rozhodnutie o začiatku akademického roka v  kompetencii jednotlivých vysokých škôl.

Situácia je na každej vysokej škole špecifická. V prípade regulovaných povolaní veterinárny lekár a farmaceut, na ktoré pripravuje svojich študentov UVLF, už letný semester výrazne ovplyvnil naplnenie jednotlivých ukazovateľov výučby. Podľa smernice EÚ 2005/36/EC a EÚ 2013/55/EC o uznávaní odborných kvalifikácií totiž musí každý študent splniť predpísaný rozsah výučby a škola nemôže svojvoľne tieto kritéria meniť a predpísané rozsahy skracovať.

„Posun začiatku akademického roka nijako neovplyvní epidemiologickú situáciu, len posunie problém o týždeň. Koronavírus tu bude aj v októbri,“ vysvetľuje rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr.  Jana Mojžišová, PhD. Prostredníctvom Slovenskej rektorskej konferencie tlmočila ministrovi žiadosť o pomoc v inej oblasti. „Potrebovali by sme pomoc pri riešení karantény a testovania zahraničných študentov. Túto problematiku ponechalo ministerstvo v plnej miere na nás, čo nám spôsobuje oveľa vážnejšie problémy.“  

Výučba v zimnom semestri akademického roku 2020/2021 bude na UVLF zahájená v pôvodnom termíne od 21.septembra 2020 podľa schváleného rozvrhu. Štúdium bude prezenčnou i dištančnou formou. V prípade prednášok, na ktorých sa zúčastňuje väčšia skupina študentov, sa bude voliť aj online forma vzdelávania. Praktické cvičenia, ktoré sú v menších skupinách, budú vedené prezenčnou formou.

UVLF zverejnila na svojej stránke presné pokyny k začiatku akademického roka 

Vedenie univerzity bude aj naďalej pozorne sledovať vývoj epidemiologickej situácie a v prípade jej zhoršenia operatívne reagovať podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a rezortných ministerstiev.  

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling v utorok 18. augusta povedal, že rezort školstva navrhuje, aby sa začiatok zimného semestra 2020/2021 na univerzitách posunul na 28. septembra. Viaceré tak neurobia. Študenti sa začnú vzdelávať už zväčša o týždeň skôr, teda od 21. septembra.