Loading...

Orgány univerzity

Základná organizácia OZ PŠaV

Nosným pilierom činnosti odborovej organizácie je spoločenská kontrola dodržiavania legislatívnych práv a presadzovania sociálnych požiadaviek zamestnancov v duchu hesla „Dôstojná životná úroveň - naše právo". Mimo základného poslania odborov - ochrany a presadzovania zákonných práv členov a zamestnancov univerzity je dôležitou úlohou odborov poskytnúť členom pomoc v sociálnej oblasti poskytnutím návratných bezúročných pôžičiek a sociálnych výpomocí.

Sídlo:
ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice

Základná organizácia OZ PŠaV UVLF v Košiciach

Predseda rady základnej organizácie
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
Podpredseda a hospodár
Štefan Fedorčák
Tajomník rady základnej organizácie
MVDr. Zuzana Maková, PhD.
Členovia rady základnej organizácie
Ing. Darina Chriašteľová
prevádzka a činnosť chaty VETERINÁR na Uhrinči, BOZP a kultúrne podujatia
MVDr. Oliver Merva
riadenie športovej činnosti
Vladimíra Antožiová
zájazdy a rekreačná činnosť
MVDr. Monika Garčárová
stravovanie zamestnancov, propagačná činnosť
Mgr. Ingrid Vrabcová
vnútro zväzová činnosť a práca s úsekovými dôverníkmi
Denisa Boľanovská
univerzitné a detské podujatia
Stravovacia komisia
MVDr. Monika Garčárová
predseda
Denisa Boľanovská
tajomníčka
Vladimíra Antožiová
člen
Revízna komisia
MVDr. Edina Szestáková, PhD.
predseda
Karol Gungl
člen
Emília Nováková
člen

Súvisiace dokumenty: