Loading...

Organizačná štruktúra

Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach

Charakteristika pracoviska

Účelové zariadenie (ÚZ) pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach poskytuje priestor pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť so zameraním na aspekty chovu a chorôb voľne žijúcich zvierat, rýb a včiel. V rámci pedagogického procesu sa v tomto zariadení realizuje hlavne praktická časť výučby študijných predmetov choroby zveri, choroby rýb, včiel, farmové chovy, poľovníctvo a v rámci študijného programu kynológia študijný predmet výkon a výcvik III. – poľovné psy.

Zariadenia tu vybudované poskytujú možnosť aj experimentálnej vedecko-výskumnej činnosti, a to ako v rámci UVLF, tak aj na spoločných projektoch s inými inštitúciami. Univerzita vstúpila do projektu siete rehabilitačných staníc, ktoré zastrešuje ZOO v Bojniciach. V priestoroch ÚZ sú vybudované a využívané priestory rehabilitačnej stanice pre chránené druhy živočíchov. Zrealizovaný je projekt LIFE Energy, ktorého cieľom je systematický prístup k riešeniu problematiky kolízií vtáctva s elektrickými vedeniami prostredníctvom navrhnutia vhodných spôsobov identifikácie a eliminácie tohto rizika. UVLF je spoluriešiteľom tohto projektu.

Pre pedagogické účely a pre vedecko-výskumnú činnosť má ÚZ aj malý rybník. Účelové zariadenie je zamerané na farmový chov bažanta poľovného a jeho poddruhov. Kmeňový kŕdeľ bažantov predstavuje približne 500 kusov s produkciou približne 5 000 odchovaných bažantov.

V súčasnosti je na ÚZ chovaných 20 včelstiev a súčasťou sú aj prevádzkové priestory pre potreby včelnice a pre stáčanie medu. V tejto oblasti UVLF spolupracuje Ústavom včelárstva Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra v Liptovskom Hrádku.

K účelovému zariadeniu patrí aj diviačí výcvikový oplôtok slúžiaci pre výcvik plemien poľovných psov.

Samostatnou súčasťou účelového zariadenia sú poľovné revíry, kde UVLF má prenajatý výkon práva poľovníctva. Poľovné revíry slúžia pre potreby pedagogického procesu, ďalšie zazverovanie a zveľaďovanie fauny.