Loading...

Erasmus +

Kontakty

ERASMUS+

Inštitúcia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice, Slovakia
ID kód:
SK KOSICE01
Vedenie inštitúcie
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
pozícia
rektorka
Inštitucionálny koordinátor Erasmus+
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Pozícia
prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu
Adresa
Komenského 73, 041 81 Košice, Slovakia
+421 915984704
Kancelária Erasmus+
MVDr. Libuša Bodnárová - vedúci koordinátor
Adresa
Komenského 73, 041 81 Košice, Slovakia
+421 915986672