Loading...

Výskumné centrá a laboratóriá

Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie

Vedúci laboratória Telefón E-mail Web
Bhide Ramesh Mangesh, prof. MVDr., PhD. +421915984604 mangesh.bhide@uvlf.sk
Emeritní profesori Telefón E-mail Web
Mikula Ivan, prof. MVDr., CSc. - ivan.mikula@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Bhide Katarína, RNDr., PhD. - katarina.bhide@uvlf.sk -
Čomor Ľuboš, Mgr., PhD. - lubos.comor@uvlf.sk -
Jozefiaková Jana, MVDr., PhD. - jana.jozefiakova@uvlf.sk -
Kucková Katarína, RNDr., PhD. - katarina.kuckova@uvlf.sk -
Kulkarni Amod, Mgr., PhD. - amod.kulkarni@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Cepková Martina, Ing. +421918180635 martina.cepkova@uvlf.sk -
Rusnáková Viera, Ing. +421918180633 viera.rusnakova@uvlf.sk -
Materská dovolenka Telefón E-mail Web
Mochnáčová Evelína, MVDr., PhD. - evelina.kanova@uvlf.sk -