Loading...

Výskumné centrá a laboratóriá

Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny

Vedúca Telefón E-mail Web
Čížková Daša, prof. MVDr., DrSc. +421905201712 dasa.cizkova@uvlf.sk
Učitelia Telefón E-mail Web
Čížková Daša, prof. MVDr., DrSc. +421905201712 dasa.cizkova@uvlf.sk
Maloveská Marcela, MVDr., PhD. +421905201664 marcela.maloveska@uvlf.sk
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Humeník Filip, MVDr., PhD. - filip.humenik@uvlf.sk -
Petroušková Patrícia, RNDr., PhD. - patricia.petrouskova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Loziňáková Slávka, Ing. +421915984015 slavka.lozinakova@uvlf.sk -