Loading...

Výskumné centrá a laboratóriá

Centrum aplikovaného výskumu

Riaditeľ Telefón E-mail Web
Peťko Branislav, doc. MVDr., DrSc. +421903623343 branislav.petko@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Gajdoš Kmecová Noema, MVDr., PhD. - Noema.Gajdos.Kmecova@uvlf.sk -
Hurníková Zuzana, doc. MVDr., PhD. - zuzana.hurnikova@uvlf.sk -
Vargová Blažena, Ing., PhD. +421915495055 blazena.vargova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Kuchta Ondrej +421903442390 ondrej.kuchta@uvlf.sk -