Loading...

Kontakty

Katedry

Meno Telefón E-mail Web
Lacková Zuzana, MVDr., PhD. +421915984580 zuzana.lackova@uvlf.sk
Lazár Peter, doc. MVDr., PhD. +421915984569 peter.lazar@uvlf.sk -
Legáth Jaroslav, prof. MVDr., CSc. +421905442824 jaroslav.legath@uvlf.sk -
Lenhardt Ľudovít, prof. MVDr., PhD. +421915984706 ludovit.lenhardt@uvlf.sk -
Levkut Martin, doc. MVDr., PhD. +421905472877 martin.levkut@uvlf.sk -
Levkut Mikuláš, prof. MVDr., DrSc. +421915984705 mikulas.levkut@uvlf.sk -
Levkutová Mária, prof. MVDr., PhD. +421915984652 maria.levkutova@uvlf.sk -
Lukáčová Katarína +421915984570 katarina.lukacova@uvlf.sk -
Luptáková Lenka, doc. MVDr., PhD. +421918919686 lenka.luptakova@uvlf.sk
Maďar Marián, MVDr., PhD. +421917160328 marian.madar@uvlf.sk -
Majsniarová Ľudmila, Ing. - ludmila.majsniarova@uvlf.sk -
Mako Miroslav +421915986730 - -
Maková Alžbeta +421905485430 alzbeta.makova@uvlf.sk -
Maková Zuzana, MVDr., PhD. +421915984711 zuzana.makova@uvlf.sk -
Maľa Pavel, doc. MVDr., PhD. +421915984581 pavel.mala@uvlf.sk -
Malinovská Zuzana, MVDr., PhD. - zuzana.malinovska@uvlf.sk -
Maľová Jana, MVDr., PhD. +421915986955 jana.malova@uvlf.sk
Mandelík René, MVDr., PhD. +421915986908 rene.mandelik@uvlf.sk -
Marčeková Eva +421915984560 eva.marcekova@uvlf.sk -
Marcin Andrej, MVDr. Bc., CSc. +421908610382 andrej.marcin@uvlf.sk