Loading...

Akcie

UVLF v Košiciach sa zapojila do ďalšieho významného projektu

UVLF v Košiciach sa zapojila do ďalšieho významného projektu

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., sa 2. októbra 2018 zúčastnila tlačovej konferencie uskutočnenej pri príležitosti oficiálneho uvedenia vedecko-výskumného parku Cassovia Medi Valley, z. p. o., a spustenia projektu združenia s názvom – Laboratórium laserov.

Cassovia Medi Valley (CMV) je klaster subjektov východoslovenského regiónu, medzi ktoré patria univerzity, výskumné inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, podniky a regionálna samospráva. Primárnou snahou združenia CMV je koordinovať výskumno-vedecké, vývojové a inovačné aktivity subjektov regionálneho partnerstva.

V rámci partnerstva spolupracuje so združením Cassovia Medi Valley  aj UVLF v Košiciach na viacerých projektoch. K ich realizácii prispela nie len poskytnutím animálnych modelov či výskumných tímov, ale aj samotným priestorovým a technickým kapitálom. Rektorka univerzity prof. Jana Mojžišová na zasadnutí zdôraznila dôležitosť jednotnej vízie všetkých členov CMV: „Všetky tri partnerské univerzity, a to Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v neposlednom rade aj naša univerzita majú podľa môjho názoru obrovský potenciál a verím, že v spolupráci s Cassovia Medi Valley budú mať veľký prínos nie len pre samotné združenie, ale aj v rôznych sférach vedecko-výskumnej činnosti. Naším cieľom je premeniť mesto Košice na vedeckú, výskumnú a inovačnú oblasť, ktorá má ambíciu vyrovnať sa svojim národným, európskym, ale aj globálnym partnerom.“