Loading...

Akcie

UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2020

UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2020

Aby sme nepoľavili v snahe kriticky uvažovať a nepodľahnúť každému hoaxu. Aby sme si pred dôležitými právno-medicínsko-etickými rozhodnutiami dokázali klásť správne otázky. Aby študenti medicíny, farmácie a práva videli svet taký, aký v skutočnosti je - farebný, komplikovaný a jedinečný. Aby sme sa učili konštruktívnej diskusii.

Už 9. ročník univerzitných diskusií UNIVERSITATIS DISPUTATIONES, ktorých cieľom je prepájanie univerzitného prostredia s prostredím odbornej praxe, pripravuje Komora pre medicínske právo - MEDIUS. Jej víziou je prepájať odborníkov z oblasti práva, medicíny, farmácie, psychológie, etiky a filozofie a tak kreovať priestor pre vnímanie zdravotníckych tém z rôznych uhlov pohľadu. Preto vytvára partnerstvá, iniciuje odborné fóra, sieťuje dôležitých odborníkov a vzdeláva.

Téma tohtoročných diskusií je DAR VS. ÚPLATOK V PROSTREDÍ ZDRAVOTNÍCTVA

Denné eticko-právne dilemy lekára, lekárnika ale aj pacientov, či reprezentantov farmaceutických spoločností. Na jednej strane máme evidentne amorálne-korupčné situácie a na druhej strane množstvo každodenných príbehov vďačnosti pacientov majúcich podobu kvetov, dezertu, či fľaše vína. Kde je hranica medzi dovoleným a korupčným správaním? Čo je to úplatok a je medzi úplatkom a darom rozdiel? Akými nástrojmi by sme mali budovať zdravé vzťahy podporujúce spravodlivý prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti, či neindukovaný predpis liekov? Ako súčasne docieliť, aby sa pacient nebál prejaviť vďačnosť a lekár nemal strach prejav vďačnosti od pacienta prijať? Ako by mal reagovať lekár, pacient, či reprezentant farmaceutickej spoločnosti ak je konfrontovaný s korupčnou požiadavkou? O týchto otázkach budeme diskutovať so zástupcami prokuratúry, súdov, lekárskej, lekárnickej obce a zástupcami farmaceutického priemyslu.

MARTIN 04.11.2020 / 18.00

KOŠICE 05.11.2020 / 18.00

BRATISLAVA 10.11.2020 / 18.00

Tu nájdete viac informácií o UNIVERSITATIS DISPUTATIONES