Loading...

Akcie

Hubertova jazda 2018

Hubertova jazda 2018

12.10.2018   Podujatia

Hubertova jazda je už niekoľko rokov tradíciou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci s jazdeckým oddielom TJ Slávia UVLF v Košiciach. Táto tradícia má priblížiť sviatok svätého Huberta – patróna poľovníkov a jazdcov. Zároveň predstavuje symbolický hon na líšku, ktorú stvárňuje  jeden z jazdcov označený líščou kožušinou alebo chvostom. Samotná jazda sa uskutočňuje v košických lesoch na vopred pripravenej trase, ktorú však pozná len líška a na ktorej je pre jazdcov pripravených aj množstvo prekážok, aby sa im ich úloha sťažila.

Tohtoročnú Hubertovu jazdu slávnostne otvorila 12. októbra 2018 pred budovou Štátneho divadla Košice rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá vo svojom príhovore zdôraznila výnimočnosť tohto podujatia.  Na slávnosti vystúpili aj čestní hostia, podpredseda Košického samosprávneho kraja Daniel Rusnák, viceprimátor mesta Košice JUDr. Martin Petruško a mjr. Mgr. Vincent Vaľko, veliteľ oddelenia jazdnej polície Košice. Súčasťou ceremoniálu bola aj slávnostná prezentácia a dekorácia jazdcov sprevádzaná fanfárami lesných rohov. Spolu s jazdcami sa po slávnostnom otvorení všetci zúčastnení presunuli do areálu UVLF v Košiciach, kde sa po prečítaní regúl a udelení súhlasu rektorky univerzity prof. Jany Mojžišovej oficiálne začal lov na líšku.