Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Praxe a stáže

Vykonanie praxí a stáží sa týka študijných programov Vzťah - človek a zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, Kynológie, Farmácie, Hygieny potravín, Všeobecného veterinárskeho lekárstva, Veterinárnej sestry, Pohody a ochrany zvierat a Trhu a kvality potravín. Na tejto stránke sú umiestnené dokumenty potrebné pri vykonávaní praxi a stáží.

Zoznam školiacich pracovísk pre odbornú prax u SVL pre študentov VVL, HP, K, VetSes.

Zoznam výučbových lekární SLeK pre študentov farmácie nájdete v študentskej sekcii na stránke SLeK.
Harmonogram praxí a stáží nájdete v poslednej časti Harmonogramu štúdia v akademickom roku 2021/2022.

Dokumenty k praxiam a stážam: