Loading...

Projekty

Projekty Internej Grantovej Agentúry

IGA 01/2017

Identifikácia toxinogénnych druhov mikromycét izolovaných z vajec

Riešiteľ: MVDr. Ivana Regecová, PhD.
Obdobie: 2017 – 2018

IGA 15/2016

Modulácia reprodukčných schopností prasiat pomocou ľanového semena a zdraviu prospešných mikroorganizmov

Riešiteľ: MVDr. Zuzana Andrejčáková, PhD.
Obdobie: 2016 – 2017

IGA 13/2016

Antioxidačná a antibakteriálna aktivita strieborných nanočastíc pripravených pomocou rastlinných extraktov

Riešiteľ: RNDr. Aneta Salayová, PhD.
Obdobie: 2016 – 2018

IGA 08/2016

Sérologický monitoring infekcie vírusom Usutu a detekcia Borrelia myiamotoi u voľne žijúcich vtákov na území Slovenska

Riešiteľ: MVDr. Ľuboš Korytár, PhD.
Obdobie: 2016 – 2017

IGA 01/2016

Genotypizácia Giardia Duodenalis ľudí a zvierat

Riešiteľ: MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD.
Obdobie: 2016 – 2017