Loading...

OznamyKampaň k hodnoteniu učiteľa a predmetu za 2022-2023

Všetkým študentom UVLF v Košiciach od 2. do 6. ročníka všetkých študijných programov v dennej a externej forme! V dňoch od 25.09.2023 do 29.09.2023 máte prostredníctvom AIS jedinečnú príležitosť anonymne vyplniť dotazník „Hodnotenie učiteľa…


Spoznajte univerzitný Aqua-Tera klub

19.09.2023   Aktuality
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ponúka svojim študentom mnoho príležitostí na zmysluplné využívanie voľného času i na osobnostný rozvoj vo sférach, ktoré sú blízke ich profesijným záujmom. Jednou z možností, ako sa…


Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty - LS AR 2023/23

19.09.2023   Oznamy študentom
V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2023/2024. …