Loading...

Oznamy

Minister Gröhling sa s rektormi zhodol na potrebe nového zákona o vysokých školách

Minister Gröhling sa s rektormi zhodol na potrebe nového zákona o vysokých školách

10.07.2020   Aktuality

Legislatívna príprava nového zákona o vysokých školách, viac peňazí pre univerzity, ktoré absolventov kvalitne pripravia na trh práce a ďalší život, či postup pri odoberaní podvodne získaných vysokoškolských titulov boli témy, o ktorých vo štvrtok 9. júla 2020 diskutovali minister školstva Branislav Gröhling a rektori slovenských vysokých škôl na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie.

„Verím, že do budúcna zvýšime kvalitu a postavenie slovenských vysokých škôl a vyšleme signál mladým ľuďom, že na Slovensku sú kvalitné vysoké školy a budeme to prostredie vytvárať tak, aby nemuseli cestovať do zahraničia,“ uviedol po stretnutí s viac ako dvadsiatimi rektormi vysokých škôl a univerzít minister B. Gröhling s tým, že nechce pri zvyšovaní kvality rozlišovať medzi súkromnými, štátnymi a verejnými školami.

Jedným z krokov, ktoré by mali pomôcť dosiahnuť cieľ bude nový zákon o vysokých školách. Ministerstvo školstva chce jeho zámer zverejniť na jeseň tohto roka a následne otvoriť diskusiu o zmenách, ktoré by mal priniesť. Poslanci by mali o novej legislatíve hlasovať na jar budúceho roka. S potrebou nového komplexného predpisu súhlasia aj rektori vysokých škôl.

„Vysoké školy potrebujú priestor na to, aby robili rozvoj, aby išli do nových odborov, do nových študijných programov, aby poskytli spoločnosti to, čo aktuálne potrebuje, nielen to, čo ľudia chcú alebo čo chcú vysoké školy,“ zdôraznil prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil.

Konkrétne opatrenia predstaví rezort po letných prázdninách, no zmeny by mali napríklad podporiť rozdelenie škôl na výskumné či také, ktoré sa zameriavajú na rozvoj profesijných bakalárov, tiež zasiahnuť spôsob financovania vysokých škôl.

„V kritériách financovania škôl by mohla byť jedným z tých prvkov aj uplatniteľnosť absolventov a ich pripravenosť na trh práce alebo na ďalší život,“ uviedol minister školstva.

Minister upozornil tiež na rozbehnutý proces akreditácie vysokých škôl podľa nových pravidiel, ktorý bude pokračovať zverejnením podrobnejších postupov, kritérií a ukazovateľov hodnotenia škôl a tiež na opatrenia proti plagiátorstvu a akademickým podvodom. Ministerstvo školstva začiatkom týždňa poslalo rezortu spravodlivosti aj Slovenskej rektorskej konferencii prvý návrh zákona o odoberaní titulov.

„Absolvent bude najskôr oboznámený s daným faktom, bude si môcť prácu prepracovať a až následne by sme pristúpili k ďalším krokom. Nemyslím si, že by sme mali vo vysokoškolskom prostredí definovať nejaké tabule hanby alebo niečo podobné. Poďme nastaviť ten systém, aby fungoval, aby sme nemuseli robiť takéto kroky,“ vyhlásil Gröhling.

Ďalším z opatrení, na ktorých už rezort školstva pracuje je zdokonaľovanie systému kontroly záverečných prác. Do databázy 20 miliónov textov, s ktorými softvér porovnáva práce študentov aj pedagógov postupne pribudne ďalších päť miliónov textov a aj vďaka spolupráci s vysokými školami by mal byť rýchlejší a presnejší aj systém vyhodnocovania zhody.

„Verím, že každej kvalitnej vysokej škole záleží na tom, aká je kvalita jej absolventov. Naša spoločnosť potrebuje vzdelaných ľudí. Bez vzdelanosti sa nedostaneme nikam, preto je potrebné sa sústrediť na kvalitu, ktorú v budúcnosti verím, že budeme vedieť kontrolovať ešte lepšie ako dnes,“ zdôraznil aj prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling prijal pozvanie na 92. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde Technickej univerzity vo Zvolene.

Slovenská rektorská konferencia je jedným z troch orgánov, ktoré reprezentujú vysoké školy na Slovensku. Členmi konferencie sú rektorky a rektori verejných, súkromných aj štátnych vysokých škôl v čase trvania ich funkcie. Od roku 2019 je na jej čele rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil.

Zdroj: MŠVVaŠ SR