Loading...

Oznamy

Posledný aprílový deň je Svetový veterinárny deň

30. apríl je v kalendároch zapísaný ako Svetový veterinárny deň. Svetová veterinárna asociácia ho vyhlásila v roku 2001, aby pomohla zvýšiť povedomie o väzbách medzi zvieratami a zdravím ľudí.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach symbolicky ďakuje všetkým, ktorí sa aj v tomto náročnom období starajú o zdravie zvierat, pretože sa tým starajú aj o zdravie nás všetkých. Zvlášť tlieskame lekárom, ošetrovateľom i personálu Univerzitnej veterinárnej nemocnice, ktorí od vypuknutia koronakrízy v nepretržitej službe poskytujú odborné služby všetkým, ktorí potrebujú riešiť úrazy a akútne ochorenia zvierat. Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tomto čase nezabúdajú na zdravé životné prostredie a svet okolo nás. 

Orientáciou študijných programov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach napĺňa novodobý koncept Jeden svet – jedno zdravie – jedna medicína, ktorý zdôrazňuje vzájomný vzťah zdravia zvierat a ľudí i kvality životného prostredia. Je to prirodzené smerovanie, ak si uvedomíme, že až 60 % existujúcich infekčných chorôb u ľudí spôsobujú zoonózy – infekčné choroby prenosné zo zvieraťa na človeka. Až tri štvrtiny nových infekčných chorôb ľudí majú živočíšny pôvod – ľudstvo to zažilo pri víruse Ebola, HIV, SARS, MERS i pri súčasnej celosvetovej pandémii COVID-19. Každý rok sa objaví päť nových ľudských chorôb, tri z nich sú živočíšneho pôvodu. Preto je nevyhnutná úzka spolupráca humánnych a veterinárnych lekárov pri kontrole týchto ochorení a zavedenie mechanizmov na včasné odhalenie vypuknutia nákazy a rýchle vykonávanie preventívnych a liečebných opatrení.