Loading...

Oznamy

UVLF pozastavuje prezenčné štúdium do piatka, koncom týždňa rozhodne o ďalších opatreniach podľa vývoja nákazovej situácie

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súvislosti s koronavírusom pozastavuje od utorka 10. marca 2020 prezenčnú formu výučby na jeden týždeň do 13. marca 2020. Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia podľa sylabov a odporúčanej literatúry v danom týždni. Zastavujú sa všetky exkurzie a výjazdy mimo univerzity. Škola ruší aj všetky plánované odborné, spoločenské, kultúrne, športové a klubové podujatia vrátane študentských podujatí. Krízový štáb UVLF bude sledovať nákazovú situáciu a v závislosti od jej vývoja vo štvrtok 12. marca vydá ďalšie usmernenie. UVLF dôrazne žiada všetkých, aby v prípade respiračného ochorenia ostali doma.

„Ide o závažný zásah do organizácie semestra, pretože naši študenti musia absolvovať veľké množstvo praktickej výučby a klinických cvičení,“ vysvetľuje rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr.  Jana Mojžišová, PhD. „Ako škola s celoslovenskou pôsobnosťou máme študentov aj z oblastí, kde bol výskyt koronavírusu potvrdený. Budeme preto veľmi pozorne sledovať vývoj nákazovej situácie a reagovať naň s maximálnou mierou odborného poznania problematiky prenosu chorôb zo zvierat na človeka i medzi ľuďmi navzájom.“

Rušia sa všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov.

Predlžuje sa termín podania prihlášok na vysokoškolské štúdium na UVLF do 31. marca 2020

INTERNÁTY

Slovenskí študenti, ktorí sú ubytovaní v internátoch, odcestujú do miest trvalého bydliska, s výnimkou tých, ktorí by cestovali do miesta s potvrdeným výskytom koronavírusu. Zahraniční študenti ostávajú na internátoch, univerzita neodporúča, aby cestovali do svojich materských krajín. Prevádzka internátov bude v sprísnenom dezinfekčnom režime, rušia sa všetky hromadné podujatia na ich pôde a klubové činnosti vrátane podujatí v prenajatých priestoroch. Nájomcovia budú o tejto skutočnosti informovaní. Jedáleň internátu bude pracovať v mimoriadnom režime – pre ubytovaných bude vydávať balenú stravu.

ZAMESTNANCI

Zamestnanci univerzity, ktorí sa vrátili zo zahraničných ciest z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu, budú počas 14 dní pracovať v režime home office. Ostatní zamestnanci budú na svojich pracoviskách dodržiavať sprísnený denný dezinfekčný režim. Rušia sa všetky plánované zahraničné pracovné cesty. Pozastavená je aj účasť na nových študijných pobytoch.

Univerzitná veterinárna nemocnica bude fungovať bez obmedzenia, ale vo zvýšenom dezinfekčnom režime. Klientov bude nemocnica o prísnejších požiadavkách na hygienu informovať.

Sprísnený hygienický režim bude v jedálni v areáli univerzity a v ďalších spoločných priestoroch. Škola dôrazne žiada všetkých zamestnancov, aby vo zvýšenej miere používali dezinfekčné prostriedky a umývali si ruky.