Loading...

Oznamy

Predstavitelia ministerstva školstva navštívili univerzitu

Predstavitelia ministerstva školstva navštívili univerzitu

14.06.2024   Aktuality

Štátni tajomníci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Róbert Zsembera a Ján Hrinko navštívili v piatok 14. júna 2024 Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na stretnutí s vedením hovorili o aktuálnej situácii v rezorte i problémoch a výzvach, na ktoré verejné vysoké školy musia každodenne reagovať. Ministerstvo školstva zastupovali aj generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Marcel Vysocký a generálny riaditeľ sekcie rozvoja a stratégií vysokých škôl Michal Káčerík, poradca štátneho tajomníka II. Samer Khouri a riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka II. Michal Hajtol.


Do lavíc v jednej z posluchární UVLF zasadli v dolnom rad zľava riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka II. Michal Hajtol,
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Marcel Vysocký, štátny tajomník ministerstva školstva III. Ján Hrinko, rektor UVLF Jozef Nagy,
štátny tajomník ministerstva školstva II. Róbert Zsembera, generálny riaditeľ sekcie rozvoja a stratégií vysokých škôl Michal Káčerík
a poradca štátneho tajomníka II. Samer Khouri. V hornoom rade zľava sedí kancelárka UVLF Ľudmila Kundríková,
prorektori UVLF Boris Vojtek, Martin Tomko, Jana Koščová, Zuzana Kostecká a kvestor Róbert Schréter.

Rektor UVLF Jozef Nagy, prorektorky Jana Koščová a Zuzana Kostecká, prorektori Martin Tomko, Boris Vojtek a kvestor Róbert Schréter informovali predstaviteľov rezortu školstva o končiacom sa akademickom roku 2023/24, počas ktorého navštevovalo univerzitu 2300 študentov, z nich jednu štvrtinu tvoria študenti v anglickom jazyku. V prípade kľúčového študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo až 40 percent mladých ľudí študuje v angličtine. Rektor Jozef Nagy zdôraznil, že univerzita sa pripravuje na medzinárodnú akreditáciu, ktorá ju čaká o rok. Domáca Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo posudzovala univerzitu v tomto roku a v jej rozhodnutí, na ktoré UVLF čaká, sa nepredpokladajú žiadne nedostatky, len odporúčania.  

Štátny tajomník Róbert Zsembera prízvukoval nevyhnutnosť podpory aktivít smerujúcich k rozvoju našich univerzít. Zdôraznil, že treba prerušiť dlhoročný naratív o negatívnom nazeraní na kvalitu slovenského vysokého školstva. Naopak, meniť ho, pomáhať v zlepšovaní imidžu univerzít konkrétnou pomocou vo všetkých oblastiach od legislatívy cez spájanie kapacít, posilňovanie medzinárodných vzťahov, podporu celoživotného vzdelávania, zoštíhľovanie administratívnych procesov, zlepšovanie bezpečnosti i starostlivosť o duševné zdravie. Medzi kľúčovými opatreniami je i financovanie, príprava novej jednoduchšej rozpočtovej metodiky. Odstraňovanie zbytočnej byrokracie by sa malo dotknúť nielen oblasti ekonomiky, ale ako zdôraznil štátny tajomník Ján Hrinko aj vedy a výskumu, modernizácie a transferu poznatkov, projektovej prípravy a podpory vedy a výskumu prostredníctvom grantovej agentúry.

Počas návštevy areálu univerzity mohli predstavitelia rezortu školstva posúdiť náročnosť prevádzky jednotlivých kliník, v ktorých sa pracuje so živými zvieratami. Nepretržitá 24-hodinová prevádzka si vyžaduje podstatne vyššie prevádzkové náklady i personálne zabezpečenie ako je to pri iných vysokých školách. Unikátnosť jedinej univerzity svojho druhu u nás prináša aj jedinečné starosti. Štátni tajomníci si prezreli ustajňovacie priestory i pracoviská kliniky ošípaných, kliniky prežúvavcov aj kliniky koní. Navštívili Univerzitnú veterinárnu nemocnicu s klinikou malých zvierat a klinikou vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat. V centre klinických zručností si vyskúšali prácu s animálnymi modelmi a prezreli si priestory, kde študenti absolvujú anatomické a patologické cvičenia. Videli aj prácu v špičkovom BSL-3 laboratóriu, ktoré bolo financované z príspevku ministerstva školstva. Univerzite sa podarilo vybudovať, akreditovať a sfunkčniť BSL-3 laboratórium, ktoré je prvé tohto druhu na strednom a východnom Slovensku. Umožňuje pracovať s významnými infekčnými agensmi, čo prináša ďalší výskum a tvorbu špičkových tímov. Venuje sa napr. výskumu významných  patogénov ako je vírus Západonílskej horúčky, kliešťovej encefalitídy, chrípky, besnoty a ďalším. Predstaviteľov rezortu školstva mimoriadne zaujali výsledky práce vedeckého tímu, ktorý sa spolu s partnermi venuje výskumu v oblasti regeneračnej medicíny. S výsledkami tejto spolupráce sa v budúcnosti stretnú pacienti s poškodením kože po popáleninách, vredom predkolenia a diabetickou nohou, či s traumatickým poškodením chrupky a kostného tkaniva. Spolupráca viacerých subjektov potvrdzuje význam zjednocujúceho konceptu spoločného zdravia, tzv. One Health, ktorého cieľom je trvalo udržiavať rovnováhu a optimalizovať zdravie ľudí, zvierat a ekosystémov.