Loading...

Oznamy

Celoslovenská súťaž o najlepšiu študentskú prácu

Celoslovenská súťaž o najlepšiu študentskú prácu

Vážení študenti, vážení vedúci študentkých prác, vážené dámy, vážení páni,

 Slovenská spoločnosť pre kvalitu ako národná autorita a zástupca SR v nadnárodných organizáciách zameraných na manažérstvo kvality a rozvoj v oblasti kvality života (www.ssk.sk) organizuje celoslovenskú súťaž o najlepšiu študentskú prácu zameranú na jednu z nasledovných oblastí

 • Manažérske systémy riadenia a modely TQM
 • Procesné riadenie a optimalizácia procesov
 • Zlepšovanie kvality a uplatňovanie nástrojov zlepšovania kvality
 • Industry 4.0
 • Lean manažment a prístupy k štíhlemu riadeniu
 • Udržateľnosť a ESG (cirkulárna ekonomika, energetická optimalizácia, znižovanie CO2…)
 • Manažérstvo rizika

Ak téma Vašej diplomovej, bakalárskej alebo akejkoľvek inej práce súvisí s vyššie uvedenými oblasťami neváhajte a pošlite nám ju: https://beindolean.sk/ .

Prečo by ste sa mali zapojiť do súťaže?

 • Atraktívne ceny
 • Spätná väzba od profesionálov z praxe
 • Mentoring najlepších projektov odborníkom z praxe
 • Pracovné ponuky a / alebo ponuky praxe vo firmách
 • Kontakty do budúcnosti
 • Výmena skúseností
 • Možnosť publikovať výstupy najlepších prác v odborných časopisoch a odborných podujatiach

Výsledky budú vyhlásené a ocenenia budú oficiálne odovzdané v rámci medzinárodnej konferencie 28. 11. 2024 v Starom Smokovci ako súčasť Svetového dňa kvality.

Zaregistrovať do súťaže sa môžete na stránke https://beindolean.sk/registracia/ do 30. 6. 2024.

Tešíme sa na Vašu prihlášku a ďakujeme.

Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalitu