Loading...

Oznamy

Najlepšie spišské párky vyrobili v Trnave

Najlepšie spišské párky vyrobili v Trnave

23.05.2024   Aktuality

V rámci 44. ročníka medzinárodnej konferencie Hygiena Alimentorum 2024 sa konal 10. ročník súťaže o najlepší potravinársky výrobok HYGIENA ALIMENTORUM XLIV. Témou tohto ročníka boli najlepšie spišské párky. Najlepšie vyrobili v spoločnosti Róbert Gašparík - mäsovýroba s. r. o. z Trnavy.

Do súťaže bolo možné prihlásiť mäsový výrobok - spišské párky, ktoré senzoricky posudzovala hodnotiteľská komisia zložená zo šiestich nezávislých hodnotiteľov z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a odborníkov z praxe. Hodnotiteľská komisia posúdila kvalitu ôsmich vzoriek prihlásených do súťaže od ôsmich slovenských výrobcov.

Víťazom súťaže sa stali spišské párky od spoločnosti Róbert Gašparík - mäsovýroba s. r. o. z Trnavy. Ako druhé najlepšie v poradí komisia hodnotila spišské párky od spoločnosti SVAMAN s. r. o. z Myjavy a na treťom mieste sa umiestnili spišské párky od výrobcu Tauris a. s. Rimavská Sobota.

hygiena_alimentorum_2024     hygiena_alimentorum_2024     hygiena_alimentorum_2024
Diplom za prvé i druhé miesto prevzala pre úspešných výrobcov výkonná riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mäsa Eva Forrai,
za tretie miesto výrobný riaditeľ spoločnosti Tauris Ivan Stanislav

hygiena_alimentorum_2024     hygiena_alimentorum_2024

hygiena_alimentorum_2024     hygiena_alimentorum_2024
Vzorky senzoricky posudzovala hodnotiteľská komisia zložená zo šiestich nezávislých hodnotiteľov