Loading...

Oznamy

Štipendium Kemitraan Negara Berkembang

Štipendium Kemitraan Negara Berkembang

08.02.2024   Oznamy študentom

Štipendium Kemitraan Negara Berkembang, všeobecne známe ako štipendium KNB, je finančná pomoc, ktorú indonézska vláda ponúka potenciálnym medzinárodným študentom (bakalárom, magistrom aj doktorandom)

KNB ponúka skúsenosti so štúdiom na špičkových univerzitách v Indonézii a zároveň so životom v jednej z najrozmanitejších a najživších spoločností na svete.

Ich tituly zvýšia ich intelektuálne postavenie, rozvinú ich kompetencie a otvoria širšie profesionálne príležitosti, čo je základ pre úspech po vysokej škole. Určite si budú môcť užiť aj prvú skúsenosť života v multikultúrnej a viacjazyčnej spoločnosti.

V roku 2024 Ministerstvo školstva, kultúry, výskumu a technológie Indonézskej republiky s 31  hostiteľskými univerzitami pre štipendium KNB v Indonézii prijme 222 žiadateľov o štipendium KNB, pozostávajúcich z 30 bakalárov, 162 magistrov a 30  doktorandov.

Viac informácií o programe KNB Scholarship nájdete na : https://knb.kemdikbud.go.id/

KNB

V prípade záujmu prosím kontaktujte:
Referát pre mobility / budova 10, 1. poschodie.
Mario Segurado Benito
+421 917171108 / mario.segurado@uvlf.sk