Loading...

Oznamy

Udelenie rektorského voľna - Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024

Udelenie rektorského voľna - Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň

18. septembra 2023

udeľujem rektorské voľno všetkým študentom všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku vrátane doktorandského štúdia (bez náhrady cvičení) z dôvodu slávnostného otvorenia akademického roka 2023/2024 a aktívu učiteľov.

Naplánovaná bloková výučba študentov 6. ročníka ŠP VVL, GVM a HP bude prebiehať podľa harmonogramu.

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
rektor