Loading...

Oznamy

RVaPS Nové Zámky ponúka prácu absolventom

RVaPS Nové Zámky ponúka prácu absolventom

27.06.2023   Kariéra

Regionálna veterinárna a potravinová  správa v Nových Zámkoch hľadá veterinárnych lekárov na pozíciu

inšpektor oddelenia zdravia zvierat.

Práca je vhodná aj pre absolventov.

Ponúkaný plat :   940,- eur + osobný príplatok + príplatok za vedenie služobného vozidla

Bližšie informácie na tel.č.:  0917 249 166, 035/6428309
e-mail: Riaditel.NZ@svps.sk
Regionálna veterinárna a potravinová správa, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky