Loading...

Oznamy

SAPV oceňovala mladých vedeckých pracovníkov. Aj našich!

SAPV oceňovala mladých vedeckých pracovníkov. Aj našich!

25.05.2023   Aktuality

Na zasadaní Valného zhromaždenia Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV), ktoré sa konalo 26. apríla 2023 v aule Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) v Nitre, boli vyhlásené výsledky 19. ročníka súťaže mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov) a zároveň aj odovzdané ocenenia. Do súťaže bolo prihlásených 48 vedeckých prác publikovaných v roku 2022. Z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach bolo do súťaže prihlásených šesť príspevkov. Ocenenie získali RNDr. Zuzana Demčišáková a Mgr. Matúš Várady. Mladým kolegom srdečne blahoželáme!

Komisia pre vedeckú výchovu a posudzovanie vedeckej kvalifikácie SAPV na základe posúdenia vedeckého, aplikačného resp. metodického prínosu, scientimetrickej úrovme časopisu, v ktorom bola práca publikovaná a podielu súťažiaceho na autorstve, ocenila prihlásené práce.

V kategórií práce s vedeckým prínosom, bol najvyššie ocenený príspevok Demčišáková, Z. et al. Evaluation of Angiogenesis in an Acellular Porous Biomaterial Based on Polyhydroxybutyrate and Chitosan Using the Chicken Ex Ovo Chorioallantoic Membrane Model. Diplom a finančné ocenenie si osobne prebrala RNDr. Zuzana Demčišáková, doktorandka na Katedre morfologických disciplín UVLF v Košiciach.

     

Cenou predsedu Odboru veterinárskeho lekárstva SAPV bol ocenení príspevok Várady, M. et al. Effects of Total Dissolved Solids, Extraction Yield, Grinding, and Method of Preparation on Antioxidant Activity in Fermented Specialty Coffee. Ocenenie si prevzal Mgr. Matúš Várady, doktorand z Katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín UVLF.

     

Ocenenia odovzdávali predseda SAPV Dr.h.c. prof. mpx. h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD., MBA, predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. a JUDr. Henrich Haščák, štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Valné zhromaždenie členov SAPV zároveň vyhlásilo už 20. ročník súťaže, do ktorej sa budú prihlasovať práce publikované v roku 2023. „Verím, že sa mladí vedeckí pracovníci z našej univerzity v hojnom počte do súťaže zapoja a úspešnosťou nadviažu na predchádzajúce roky,“ skonštatoval vedúci Katedry výživy a chovu zvierat UVLF doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.