Loading...

Oznamy

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky - MVDr. Illia Siedoi

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky - MVDr. Illia Siedoi

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 6. marca 2023 o 13.00 hodine sa v zasadacej miestnosti (knižnici) katedry výživy a chovu zvierat, pavilón č. 12 koná dizertačná skúška

MVDr. Illia Siedoi

v študijnom programe výživa zvierat a dietetika na tému: „Aplikácia preventívnych programov kontroly mastitíd prežúvavcov na farmách s trhovou produkciou mlieka“.