Loading...

Oznamy

SELENE - Jeden prístup k zdraviu pre zelenú univerzitu aj s účasťou UVLF

SELENE - Jeden prístup k zdraviu pre zelenú univerzitu aj s účasťou UVLF

20.01.2023   Aktuality

Spoločné vyhlásenie o poslaní a stratégii v projekte Step2Green Europe - Jeden prístup k zdraviu pre zelenú univerzitu (Step2Green Europe - One Health Approach for a Green University - SELENE) podpísali v piatok 20. januára 2023 v Krakove predstavitelia siedmich partnerských univerzít z Poľska, Holandska, Turecka, Bulharska, Talianska, Rumunska a Slovenska, ktoré budú v rámci projektu spolupracovať. Projekt vychádza z iniciatívy európskych univerzít realizovanej v súlade s predpokladmi projektu Erasmus + európske univerzity, ktorej cieľom je rozvoj novej hlbokej inštitucionálnej nadnárodnej spolupráce. Koordinátorom projektu je Poľnohospodárska univerzita v Krakove.  Za Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach spoločné vyhlásenie podpísala rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.  

„Pilierom spoločného projektu, ktorý univerzity podávajú, je stratégia vzdelávania, výskum a inovácie. Spoločne sa uchádzame o podporu projektu, vďaka ktorému by sme sa stali súčasťou zoskupenia európskych univerzít. Zdôrazňujeme pritom kľúčový prístup – One Health – dosiahnutie optimálneho zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia. Hlavné oblasti, v ktorých sa univerzity chcú prostredníctvom projektu rozvíjať, sú udržateľné lesy a poľnohospodárstvo, bioekonómia, biotechnológia, ekológia, veterinárna medicína, živočíšna výroba, potravinárstvo a široko vnímaná ochrana životného prostredia. Konzorcium univerzít sa môže uchádzať o podporu viac ako sedem miliónov eur, z toho viac ako milión by prišiel na našu univerzitu,“ vysvetlila rektorka UVLF Jana Mojžišová.

Signatári spoločného vyhlásenia:
The University of Agriculture in Krakow (UAK), Poland; coordinator;
Assoc. prof. Sylwester Tabor, PhD. D. Sc. Eng. – rector
Aeres University of Applied Sciences (AERES UAS), the Netherlands;
MSc. Freek Rebel – president
Ankara University (ANKU) Turkiye;
prof. Dr. Necdet Ünüvar - rector
University of Forestry (UF) Sofia, Bulgaria;
prof. DSc. Katia Trencheva, vice-rector for international cooperation
University of Messina (UNIME) Italy;
prof. Antonio Germana - vice-rector for internationalization
University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest (USAMV) Romania;
prof. Soria Mihai Cimpeanu – rector
The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Kosice (UVMP) Slovak republic;
Dr.h.c. prof. Jana Mojžišová, DVM, PhD. - rector