Loading...

Oznamy

Deň otvorených dverí priamo na pracoviskách UVLF

Deň otvorených dverí priamo na pracoviskách UVLF

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach organizuje
vo štvrtok 26. januára 2023 
deň otvorených dverí priamo na svojich pracoviskách a v areáli univerzity.

Záujemcovia o štúdium budú môcť získať všetky dôležité informácie o študijných programoch, organizácii štúdia, živote študentov aj pestrých možnostiach mimoškolských aktivít. Dozvedia sa, čo všetko je obsahom výučby, ale aj to, aké môže byť v budúcnosti uplatnenie absolventov. Uchádzači získajú aj informácie o tom, ako študenti trávia voľný čas, čo všetko môžu využívať, kde sú ubytovaní a kde sa chodia stravovať. Dozvedia sa tiež dôležité informácie o tom, kedy treba podávať prihlášku, čo má obsahovať, kto musí robiť prijímacie pohovory a kto nie, čo je ich obsahom, ako si doplniť potrebné vedomosti.
Počas Dňa otvorených dverí UVLF budú k dispozícii pracovníčky študijného oddelenia, ktoré budú odpovedať na otázky záujemcov.

Príďte vo štvrtok 26. januára 2023 do areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie na Komenského ulici číslo 73 v Košiciach a spoznajte svoj sen na vlastnej koži. Pýtajte sa, zisťujte, skúšajte a rozhodnite sa pre štúdium na UVLF!!!

V akademickom roku 2023/24 otvorí UVLF tieto študijné programy: 
všeobecné veterinárske lekárstvo; hygiena potravín; farmácia; 
kynológia; veterinárna sestra; vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii; bezpečnosť krmív a potravín; 
trh a kvalita potravín; pohoda a ochrana zvierat.