Loading...

Oznamy

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 19. januára 2023 o 13.00 hodine sa v knižnici katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia v budove P2, koná dizertačná skúška

Mgr. Lukáša Ihnacika

v študijnom programe parazitárne choroby zvierat na tému: „Hodnotenie rizika výskytu parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy“.