Loading...

Oznamy

Listina kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027

Listina kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027

LISTINA KANDIDÁTOV
na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027

KANDIDÁTI:
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.

Programy kandidátov na rektora UVLF v Košiciach sú zverejnené na intranetovej stránke Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Listina kandidátov bola prerokovaná volebnou komisiou na zasadnutí dňa 20. 10. 2022 o 14,00 hod. a odporučila ju na zverejnenie.

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
   predseda volebnej komisie