Loading...

Oznamy

Prerušenie pedagogického procesu - Verejné vystúpenie kandidáta na rektora

Prerušenie pedagogického procesu - Verejné vystúpenie kandidáta na rektora

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že dňa

24. októbra 2022

prerušujem pedagogický proces všetkým študentom a doktorandom UVLF v Košiciach, vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu účasti na verejnom vystúpení kandidáta na rektora na nasledujúce funkčné obdobie od 13.00 hod.

Naplánovaná výučba študentov 6-tého ročníka ŠP VVL, HP a GVM bude prebiehať bezo zmien.

Všetkých zamestnancov a študentov univerzity týmto pozývam na toto verejné vystúpenie, ktoré sa uskutoční v Aule v pavilóne Morfologických disciplín.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka