Loading...

Oznamy

Stali sme sa členmi Medzinárodnej farmaceutickej federácie FIP

Stali sme sa členmi Medzinárodnej farmaceutickej federácie FIP

22.09.2022   Aktuality

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa vďaka vysokokvalitnému vzdelávaniu aj v oblasti farmácie a  uplatneniu absolventov v praxi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, stala dňa 2. februára 2022 na základe posúdenia žiadosti členom Medzinárodnej farmaceutickej federácie (International Pharmaceutical Federation – FIP), ktorá zastupuje farmáciu, farmaceutické vedy a farmaceutické vzdelávanie.

FIP je mimovládna organizácia založená v roku 1912 v Holandsku. Prostredníctvom takmer 150 národných organizácií, akademických inštitúcií a individuálnych členov zastupuje viac ako štyri milióny farmaceutov, farmaceutických vedcov a farmaceutických pedagógov na celom svete.

Naša univerzita získala vo federácii akademické inštitucionálne členstvo (FIP Academic Institutional Member) a pani rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.  bola zaradená medzi individuálnych členov v sekcii akademickej farmácie (Academic Pharmacy Section – AcPS). Vďaka tomuto členstvu môže naša univerzita vyniknúť na medzinárodnej úrovni prostredníctvom publikačných a prezentačných príležitostí, máme možnosť spolupodieľať sa na výskume spoločne s ďalšími členmi z rôznych krajín, zúčastňovať sa svetových kongresov a online diskusných fór, získavať aktuálne informácie o dianí z oblasti farmácie, dostávať exkluzívne ponuky on-line kurzov a taktiež vytvárať nové kariérne príležitosti pre zamestnancov a absolventov v rámci federácie. Členstvo v takejto sieti nám umožňuje napredovať, zlepšovať a zefektívniť profesiu farmácie. 

Víziou organizácie je vytvárať vo svete také podmienky, aby mal každý prístup k bezpečným, kvalitným a cenovo dostupným liekom a taktiež aj farmaceutickej starostlivosti poskytovanej lekárnikmi. Viac informácií sa môžete dozvedieť aj z web stránky Medzinárodnej farmaceutickej federácie