Loading...

Oznamy

V Nitre sa začína Agrokomplex, prezentuje sa aj UVLF

V Nitre sa začína Agrokomplex, prezentuje sa aj UVLF

17.08.2022   Aktuality

Po dvoch rokoch pandemických opatrení sa na nitrianske výstavisko vracia medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex 2022. Jej 47. ročník sa uskutoční od 18. do 21. augusta 2022. Na výstavisku sa bude prezentovať aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.   

Počas štyroch dní uvidia návštevníci novinky z poľnohospodárstva, potravinárstva, chovu hospodárskych zvierat či trendy v technike. So svojimi exponátmi prichádza 208 vystavovateľov a deväť národných poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov, informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Súčasťou tohtoročného Agrokomplexu je Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a príroda 2022, ktorá sa uskutočňuje raz za päť rokov. Slovenská poľovnícka komora na nej prezentuje 1200 trofejí, jej súčasťou sú súťaže vo varení, sprievodné prednášky a diskusie.

Počas Agrokomplexu sa uskutoční aj 15. Národná výstava hospodárskych zvierat, v rámci ktorej sa predvedú jednotlivé chovateľské zväzy a združenia so šampiónmi vo svojich kategóriách. Súčasťou budú aj westernové predstavenia jazdy koní, záprahy či vystúpenie koní z Národného žrebčína v Topoľčiankach.

„Naša prezentácia je postavená na tom, čomu sa venujeme – na starostlivosti o zdravie a pohodu zvierat, nielen hospodárskych, ale aj voľne žijúcich,“ hovorí vedúci katedry chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie a kynológie UVLF doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. Študenti všeobecného veterinárneho lekárstva, ale aj ďalších programov, napr. kynológie, majú v obsahu štúdia aj okruhy venované poľovníctvu, chovu a chorobám zveri. V rámci štúdia môžu absolvovať odborné skúšky a získať poľovný lístok. „Veterinárni lekári, ktorí absolvujú skúšku z poľovníctva, môžu vykonávať funkciu poľovných hospodárov. Tento vyšší stupeň vzdelávania poskytuje len Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra a Technická univerzita Zvolen. Všetky tri univerzity úzko spolupracujú s poľovníckymi organizáciami. Našou úlohou je poskytovať aj konzultačnú a expertíznu činnosť, starať sa o zdravotnú stránku zveri, pomáhať pri boji s rôznymi nákazami. Preto je pre nás celoštátna poľovnícka výstava Poľovníctvo a príroda, ktorá sa uskutočňuje raz za päť rokov, mimoriadne dôležitou príležitosťou na prezentáciu, ale aj obnovenie a nadviazanie ďalších odborných kontaktov.“

Pre odbornú i širokú verejnosť sú na Agrokomplexe 2022 pripravené workshopy, diskusie s odborníkmi, prednášky, odborné poradenstvo aj sprievodný kultúrny program.