Loading...

Oznamy

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe parazitárne choroby zvierat

RNDr. Michaely Komáromyovej

Dizertačná práca:
Alternatívne spôsoby liečby parazitóz oviec
Oponenti:
Prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc., Veterinární univerzita Brno
Prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, v.v.i. v Košiciach
Doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dip. ECBHM, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
19. augusta 2022 o 9.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe parazitárne choroby zvierat

Mgr. Dalibora Uhroviča

Dizertačná práca:
Systematika a geografické rozšírenie pásomníc (Cestoda) sladkovodných rýb v Severnej Amerike
Oponenti:
Prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Mgr. Eva Řehulková, PhD., Masarykova univerzita v Brne
Termín obhajoby:
19. augusta 2022 o 10.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe imunológia

MVDr. Emília Selecká

Dizertačná práca:
Súčasné poznatky o vplyve benzimidazolov na imunitný systém vtákov
Oponenti:
Doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MVDr. Martina Miterpáková, PhD., Parazitologický ústav SAV, v.v.i. v Košiciach
Termín obhajoby:
19. augusta 2022 o 11.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat

MVDr. Andrey Szarkovej

Dizertačná práca:
Využitie niektorých laboratórnych diagnostických metód pri stanovení porúch zdravotného stavu psov
Oponenti:
Prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
RNDr. Terézia Kisková, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Termín obhajoby:
22. augusta 2022 o 8.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat

MVDr. Paulíny Marčekovej

Dizertačná práca:
Etiologické, diagnostické, terapeutické a preventívne aspekty digitálnej dermatitídy hovädzieho dobytka
Oponenti:
Prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
RNDr. Gabriela Hrčková, DrSc., Parazitologický ústav SAV, v.v.i. v Košiciach
MVDr. Martin Mihály, PhD., veterinárny lekár
Termín obhajoby:
22. augusta 2022 o 9.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat

MVDr. Frederiky Chovanovej

Dizertačná práca:
Kvalita kolostra u dojníc a kolostrálna výživa teliat vo vzťahu k pasívnemu prestupu imunoglobulínov
Oponenti:
Prof. MVDr. František Novotný, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MVDr. Rudolf Žitňan, DrSc., Výskumný ústav živočíšnej výroby, Lužianky
MVDr. Adriana Osová, PhD., súkromný veterinárny lekár
Termín obhajoby:
22. augusta 2022 o 10.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat

MVDr. Martiny Takáčovej

Dizertačná práca:
Nové možnosti v diagnostike chronických stavov gastrointestinálneho aparátu psov a mačiek
Oponenti:
Prof. MVDr. František Novotný, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Prof. MVDr. Peter Massányi, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD., Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Termín obhajoby:
22. augusta 2022 o 11.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat

MVDr. Pavel Slovák

Dizertačná práca:
Choroby paznechtov dobytka a ich vplyv na produkciu mlieka a jeho kvalitu
Oponenti:
Prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Doc. MVDr. Eva Dudriková, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MVDr. Martin Mihály, PhD., veterinárny lekár
Termín obhajoby:
22. augusta 2022 o 12.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe hygiena potravín

Mgr. Mariany Kováčovej

Dizertačná práca:
Sledovanie vonkajších a vnútorných vplyvov na kvalitatívne a hygienické vlastnosti surového kravského mlieka
Oponenti:
Prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Prof. Ing. Jozef Golian, Dr., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D., Veterinární univerzita Brno
Termín obhajoby:
22. augusta 2022 o 13.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe súdne a verejné veterinárske lekárstvo

Ing. JUDr. Róbert Balajty

Dizertačná práca:
Protiprávne konania chovateľov zvierat a spôsoby ich riešenia
Oponenti:
Prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D., Veterinární univerzita Brno
JUDr. Ľuboš Dobrovič, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Termín obhajoby:
24. august 2022 o 9.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia

RNDr. Kataríny Kuckovej

Dizertačná práca:
Biologická účinnosť a antioxidačné vlastnosti fytoaditív a zinku u hospodárskych zvierat
Oponenti:
Prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Doc. MVDr. František Zigo, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
25. augusta 2022 o 8.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia

Ing. Daniel Petrič

Dizertačná práca:
Možnosti využitia herbálnych nutraceutík u prežúvavcov
Oponenti:
Prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MVDr. Martina Miterpáková, PhD., Parazitologický ústav SAV, v.v.i. v Košiciach
Termín obhajoby:
25. augusta 2022 o 9.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe neurovedy

Mgr. Sandry Mihaljevic

Dizertačná práca:
Mechanizmus transportu tau proteínu cez bariérové systémy mozgu
Oponenti:
Prof. MVDr. Jela Mistríková, DrSc., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Doc. MVDr. Mária Kuricová, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Mgr. Radovan Murín, PhD., Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
Termín obhajoby:
25. augusta 2022 o 15.00 hodine
Miesto obhajoby:
Obhajoba sa bude konať online formou prostredníctvom Microsoft Teams. Bližšie informácie ohľadom online pripojenia Vám budú včas zaslané.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe mikrobiológia

MVDr. Jany Kačírovej

Dizertačná práca:
Štúdium zmien mikrobiocenózy dentálnych biofilmov u zvierat pod vplyvom orálnych probiotík
Oponenti:
Prof. Ing. Mária Mareková, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
RNDr. Mária Piknová, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Termín obhajoby:
31. august 2022 o 9.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe mikrobiológia

PharmDr. Martiny Proškovcovej

Dizertačná práca:
Antimikrobiálne a antiproliferatívne účinky liečiv rastlinného pôvodu
Oponenti:
Prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
Prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MVDr. Andrea Lauková, CSc., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, v.v.i. v Košiciach
Termín obhajoby:
31. august 2022 o 10.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe mikrobiológia

MVDr. Stanislava Lauka

Dizertačná práca:
Využitie gnotobiotických zvierat v štúdiu cielenej modulácie črevného ekosystému v prevencii a terapii črevných zápalových chorôb (IBD)
Oponenti:
Prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
Prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MVDr. Viola Strompfová, DrSc., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, v.v.i. v Košiciach
Termín obhajoby:
31. august 2022 o 11.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia

MVDr. Karola Ševčíka

Dizertačná práca:
Štúdium morfologických zmien kostného podkladu a mäkkých tkanív pomocou markerov v synovii a zobrazovacej diagnostiky u psov s ruptúrou predného skríženého väzu
Oponenti:
Prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD., Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dip. ECBHM, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
31. august 2022 o 13.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach.