Loading...

Oznamy

Prezidentka vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov, je medzi nimi aj naša kolegyňa

Prezidentka vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov, je medzi nimi aj naša kolegyňa

13.07.2022   Aktuality

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu 13. júla 2022 vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala v Prezidentskom paláci. Medzi novými profesormi bola v odbore veterinárna morfológia a fyziológia vymenovaná aj naša kolegyňa prof. MVDr. Eva Petrovová, PhD. z Katedry morfologických disciplín UVLF. Srdečne blahoželáme!

Počas príhovoru novovymenovaným profesorom prezidentka Zuzana Čaputová uviedla, že Slovensko potrebuje, aby krajinu neopúšťali talentovaní a kvalifikovaní ľudia. Vymenovaným profesorom povedala, že dosiahli veľký úspech v ich akademickej kariére. "Dnešným dňom ste sa aj formálne stali súčasťou akademickej elity, čo je postavenie, ktoré zaväzuje. Nielen vaši študenti, doktorandi a kolegovia, ale celá naša spoločnosť bude od vás veľa očakávať," povedala prezidentka. Poukázala na to, že žijeme v časoch prevratných objavov, technologického pokroku, ale tiež inšpirujúcich myšlienok a podnetných tvorivých činov. "Dokážeme experimentálne potvrdiť existenciu Higgsovho bozónu, prenikáme do tajomstiev vesmíru a mnohé činnosti môže namiesto človeka vykonávať umelá inteligencia. Rovnako však žijeme v časoch, keď musíme čeliť čoraz naliehavejším civilizačným hrozbám," uviedla hlava štátu. Podľa nej len primeraná úroveň vzdelania a odbornej kvalifikácie nám dáva šancu v takýchto skúškach obstáť.

Profesorov požiadala, aby svoj úspech nepovažovali za zavŕšenie svojho akademického pôsobenia, ale za jeho nový, ešte významnejší začiatok. "Za začiatok etapy, v ktorej budete spoločnosti odovzdávať všetko, čím teraz disponujete. Vy ako špičkoví predstavitelia akademickej obce máte zásadný vplyv na formovanie celého akademického prostredia, aj na vzdelanostnú úroveň spoločnosti," uviedla. Zároveň ich označila za poslov, ktorí šíria hlas rozumu.

Poukázala tiež na to, že vďaka vzdelaniu, vedeckým schopnostiam, kreativite a skúsenostiam môžu vychovávať, kultivovať a inšpirovať našu mladú vysokoškolskú generáciu. "Očakávam, že vysoké školy a univerzity budú aj vďaka vám centrami excelentnosti, ale aj osvietenosti, kritického myslenia, racionality, kultivovanej diskusie, tolerancie a slušnosti. Slovensko to potrebuje viac než kedykoľvek doteraz," mieni hlava štátu. Slovensko tiež podľa jej slov potrebuje, aby ho vzdelaní a kvalifikovaní ľudia neopúšťali. "Ak máme tento cieľ dosiahnuť, musíme zabezpečiť, aby čo najviac nadaných a talentovaných mladých ľudí získalo to najlepšie vzdelanie na Slovensku. Aj keď si ho prípadne doplnia v zahraničí, mali by sa do rodnej krajiny vrátiť a pracovať tu pre jej rozvoj," dodala s tým, že tento cieľ sa nám zatiaľ nedarí plniť.

Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl (odbor)
Peter Adamišin, manažment
Tomáš Bakalár, získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Mariana Brozmanová, normálna a patologická fyziológia
Peter Drotár, informatika
Ľuboslav Dulina, priemyselné inžinierstvo
Juraj Gazda, informatika
Anton Horváth, biochémia
Stanislav Jacko, banská geológia a geologický prieskum
Róbert Jajcay, matematika
Branislav Kolarovszki, chirurgia
Emil Kršák, aplikovaná informatika
Zdenko Machala, fyzika
Katarína Mikušová, biochémia
Radovan Nosek, energetické stroje a zariadenia
Renáta Panocová, neslovanské jazyky a literatúry
Eva Petrovová, veterinárna morfológia a fyziológia
Martin Pipíška, environmentálne inžinierstvo
Daniel Slivka, religionistika
Jakub Soviar, manažment
Maximilián Strémy, automatizácia
Peter Šajda, systematická filozofia
Slávka Tomaščíková, neslovanské jazyky a literatúry
Dušan Trančík, filmové umenie a multimédiá
Peter Urban, ochrana a využívanie krajiny
Vladimír Varsik, klasická archeológia
Ján Ochodnický, výzbroj a technika ozbrojených síl
Viola Tamášová, odborová didaktika

Zdroj: TASR - www.teraz.sk