Loading...

Oznamy

ŠVOČ – prerušenie pedagogického procesu

ŠVOČ – prerušenie pedagogického procesu

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že dňa

27. apríla 2022

prerušujem pedagogický proces všetkým študentom a doktorandom UVLF v Košiciach, vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu konania ŠVOČ v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod.

Všetci študenti, vrátane ZAŠ (okrem plánovanej výjazdovej výučby) sú povinní zúčastniť sa ŠVOČ v sprievode učiteľov, ktorí zabezpečujú v danom čase praktickú výučbu.

Priebeh ŠVOČ:

  1. 9.00 hod. – otvorenie v Aule pavilónu morfologických disciplín (P-34)
  2. od 9.30 do 13.00 hod. – prezentovanie prác v jednotlivých sekciách
    • Multidisciplinárna sekcia A (rokovací jazyk slovenský) – pavilón 35, poslucháreň P-35
    • Multidisciplinárna sekcia B (rokovací jazyk anglický) – pavilón 34, poslucháreň P-34
    • Klinická sekcia  (rokovací jazyk slovenský) – pavilón 17, poslucháreň P-17/A

V každej sekcii bude prebiehať kontrola účasti podľa jednotlivých ročníkov a študijných programov.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka