Loading...

Oznamy

Podujatia Tour de ERA

15.03.2019   Aktuality

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje 2–dňové podujatia v 5 slovenských mestách pod názvom Tour de ERA zamerané na aktuálne informácie o programoch a prebiehajúcich výzvach v Európskom výskumnom priestore - ERA so zreteľom na HORIZONT 2020 a ďalšie programy (ERASMUS+, COST, CREATIVE EUROPE, LIFE, CEF). Dôležitou súčasťou bude v rámci 2. dňa podujatia praktická časť – celodenný workshop, kde účastníci získajú praktické rady pre tvorbu projektových návrhov a s odborným školiteľom budú riešiť konkrétne problémy a nedostatky pri písaní projektov H2020. Tematické zameranie podujatí z hľadiska oblastí H2020 je prispôsobené dlhodobej tematickej profilácii každého z miest.

Harmonogram podujatí:  

Žilina: 26.-27.3.2019, Žilinská univerzita v Žiline

Banská Bystrica: 4.-5.4.2019, Univerzita Mateja Bela

Košice: 16.-17.4.2019, Vedecký park Technicom

Nitra: 25.-26.4.2019, SPU

Bratislava: 29.-30.4.2019, CVTI SR

Všeobecné informácie o podujatiach a podrobný plán Tour de ERA s možnosťou registrácie nájdete tu: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/projekty/narodne-projekty/sk4era/tour-de-era.html?page_id=26203