Loading...

Oznamy

Doplnenie pozícií vojenských veterinárnych lekárov

Doplnenie pozícií vojenských veterinárnych lekárov

21.03.2022   Kariéra

Úrad hlavného lekára Ozbrojených síl SR Ružomberok – Odbor veterinárnej podpory, cestou Personálneho úradu OS SR Liptovský Mikuláš a jeho regrutačných skupín v sídle krajov (VÚC) s cieľom doplnenia pozícií vojenských veterinárnych lekárov vyhlási v priebehu pár mesiacov výberové konanie na regrutáciu na dôstojnícke pozície vojenských veterinárnych lekárov. Miesto budúceho pôsobenia bude podľa potrieb Ozbrojených síl.

Tu sú zverejnené všeobecné požiadavky a podmienky pre záujemcov a potrebné kroky 

Veterinárnych lekárov, absolventov študijného odboru VVL a HP, by sa týkal základný vojenský výcvik (v Martine) a dôstojnícky kurz absolventov civilných vysokých škôl (v Liptovskom Mikuláši). Praktický výkon regrutácie (previerky fyzickej zdatnosti a psychotesty, komplexná zdravotná prehliadka) by mali prebehnúť v treťom štvrťroku 2022 v Liptovskom Mikuláši a ÚVN Ružomberok. Nástup prijatých uchádzačov do základného výcviku je zatiaľ predpokladaný v januári 2023. Je však aj malá pravdepodobnosť, že nástup nastane aj skôr, pokiaľ k tomu budú vytvorené potrebné personálne a materiálne podmienky.

Tu nájdete podrobnosti o zdravotných požiadavkách na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka

Ďalšie informácie a podrobnosti je možné získať na adrese https://www.regrutacia.sk/, alebo osobne v sídle regrutačných skupín. Tam záujemcovia môžu doniesť, alebo zaslať aj svoje prihlášky a údaje.