Loading...

Oznamy

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Ján Bílek, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 20. marca 2019 o 14.00 hod. sa v posluchárni č. 301 farmaceutického pavilónu UVLF v Košiciach, Komenského 73, uskutoční habilitačná prednáška MVDr. Jána Bíleka, PhD., na tému Metabolický syndróm a laminitída u koní.

Obhajoba habilitačnej práce v študijnom odbore 6.3.4. vnútorné choroby zvierat na tému Štúdium faktorov ovplyvňujúcich metabolický stav koní sa uskutoční 20. marca 2019 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti (4. nadzemné podlažie) farmaceutického pavilónu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Prijmite zároveň pozvanie na túto habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce.