Loading...

Oznamy

Pozvánka na študentskú vedeckú konferenciu

26.02.2019   Aktuality

V mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK si Vás dovoľujem pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou

Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2019,

ktorá sa  bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 10.apríla 2019

Študenti bakalárskeho, magisterského/inžinierskeho a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.  Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií.
Na ŠVK budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty,  Cena prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách, ale aj ceny komerčných firiem. Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.

Registrácia prihlášok a príspevkov do 10.03. 2019: 
Viac informácia na: http://fns.uniba.sk/svk
Navštíviť nás môžete aj na http://www.facebook.com/svkprifuk