Loading...

Oznamy

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Lucia Kottferová

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat

MVDr. Lucie Kottferovej

Dizertačná práca:
Dermatofytózy malých cicavcov a možnosti ich terapie
Oponenti:
Prof. MVDr. Marián Várady, DrSc., Parazitologický ústav SAV v Košiciach
Doc. MVDr. Eva Čonková, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Termín obhajoby:
15. decembra 2021 o 14.00 hodine
Miesto obhajoby:
Obhajoba sa bude konať online formou prostredníctvom Microsoft Teams

Prijmite zároveň pozvanie na uvedenú obhajobu. MS Teams Live Stream