Loading...

Oznamy

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Jana Koščová, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 7. decembra 2021 o 13.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční kombinovanou formou verejná habilitačná prednáška MVDr. Jany Koščovej, PhD., odbornej asistentky z Katedry mikrobiológie a imunológie UVLF v Košiciach, na tému: "Význam črevného mikrobiómu v regulácii zdravia jedinca a aktuálne trendy jeho výskumu" a o 14.00 hod. obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Látky naturálneho pôvodu využiteľné v optimalizácii mikrobioty tráviaceho traktu zvierat" v odbore habilitačného a inauguračného konania mikrobiológia.

Verejnosť má možnosť sa na prednášku aj obhajobu pripojiť online. Bližšie informácie budú zverejnené na webovom sídle UVLF.
Prijmite zároveň pozvanie na túto habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce.  MS Teams Live Stream