Loading...

Oznamy

Chráňme hodnoty Novembra 1989, chceme byť slobodnou univerzitou

Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodný deň študentstva, ktoré si pripomíname 17. novembra, sú príležitosťou na to, aby sme zdôraznili, že hodnoty získané v minulosti si treba vážiť a chrániť. Hlásime sa k akademickým tradíciám a slobodám a pripájame sa ku všetkým, ktorí aj dnes bojujú za ich zachovanie.

Vypočujte si príhovor rektorky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.