Loading...

Oznamy

Hodnotenie učiteľa a predmetu za ak. r. 2020/2021

Do pozornosti všetkých študentov našej univerzity!

V dňoch 8.10.2021 až 31.10.2021 máte prostredníctvom AIS jedinečnú príležitosť anonymne vyplniť dotazník „Hodnotenie učiteľa a predmetu študentom“ za akademický rok 2020/2021.

Kvalitu vyučovacieho procesu a pedagógov môžete hodnotiť iba Vy – študenti, ktorí ste sa na výučbe zúčastňovali. Využite túto príležitosť a vyjadrite svoj názor, pochvalu a podnety na skvalitnenie vyučovacieho procesu na UVLF v Košiciach. Vyjadrite sa a pomôžte univerzite zlepšovať sa a napredovať. Vyjadrite sa a pomôžte sebe a svojim kolegom.

Každý študent má v zmysle zákona o vysokých školách právo aspoň raz ročne sa vyjadriť formou anonymného dotazníka ku kvalite výučby a učiteľov na svojej škole. Využite toto právo a nepremeškajte ponúkanú príležitosť.

Nájdite si čas, prihláste sa do AIS, pozrite si manuál k postupu vypĺňania dotazníka „Hodnotenie učiteľa a predmetu študentom“ a vyjadrite sa!