Loading...

Oznamy

SAIA ponúka možnosť uchádzať sa o štipendijné pobyty v Rakúsku

SAIA ponúka možnosť uchádzať sa o štipendijné pobyty v Rakúsku

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu. Záujemcovia o štipendijné pobyty v Rakúsku sa môžu uchádzať v nasledujúcich kategóriách: 

      Štipendiá Akcie pre diplomantov,
      Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
      Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov.

 V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

 Základný harmonogram tejto výzvy je: 

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2021
  • Výber štipendistov: začiatok decembra

 O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych, verejných alebo súkromných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied. Bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinári, ktorý sa uskutoční v stredu 22. septembra 2021 o 14:00 hod. Linka na pripojenie sa na webinár je: https://bit.ly/2YAC8eo.

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcich kategóriách:
·      cielená projektová podpora Akcie – ide o posilnenie spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Momentálne môžu byť podporené projekty z nasledujúcich oblastí: organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov („Sommerkollegs“), organizácia rakúsko-slovenských školení, doktoráty pod dvojitým vedením,
·      podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie.

Z dôvodu pandémie Covid-19 sú v rámci nadchádzajúcej uzávierky vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie aj za použitia digitálnych prostriedkov (napr. plánované on-line semináre, konferencie, projekty zamerané na tzv. collaborative online international learning a pod.

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v piatich pracoviskách SAIA na Slovensku