Loading...

Oznamy

Obmedzenie prevádzky v Univerzitnej veterinárnej nemocnici počas návštevy pápeža Františka

V súvislosti s návštevou pápeža Františka v Košiciach, ktorý sa s mladými ľuďmi stretne v bezprostrednej blízkosti areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  na štadióne Lokomotívy, prijala škola nevyhnutné opatrenia.

V dňoch 13. - 14. septembra 2021 bude obmedzená prevádzka Univerzitnej veterinárnej nemocnice. Jednotlivé kliniky budú riešiť len vážne, neodkladné a život ohrozujúce stavy. Vyšetrenie je nevyhnutné konzultovať vopred na telefónnom čísle pohotovostnej služby kliniky malých zvierat 0905 579 559.

Hlavná brána do areálu UVLF z Komenského ulice bude v utorok 14. septembra 2021 uzavretá, vjazd automobilov nebude možný. Vchod pre peších z Komenského ulice bude umožnený.

Z Hlinkovej ulice bude možný vjazd len pre vozidlá prevážajúce pacientov na ošetrenie veľkých zvierat na klinické pracoviská. Vzhľadom na to, že všetky parkovacie plochy pri farmaceutickom pavilóne i nemocnici budú vyhradené pre organizátorov stretnutia s pápežom a strážené bezpečnostnou službou, upozorňujeme klientov, aby sa zbytočne nesnažili o vjazd autom. V nevyhnutnom prípade po telefonickej konzultácii s lekárom príďte s pacientom radšej pešo a auto odstavte na inom mieste mimo areálu UVLF alebo využite prostriedky MHD.