Loading...

Oznamy

Deň otvorených dverí na UVLF

25.01.2019   Aktuality

23. januára 2019 sa uskutočnil v poradí už tretí ročník podujatia Deň otvorených dverí na UVLF v Košiciach, na ktorom sa zúčastnilo rekordných 550 uchádzačov. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v unikátnom jubilejnom 70.  roku svojej existencie otvorila brány všetkým, ktorí majú záujem dozvedieť sa zaujímavosti z jej vedeckej činnosti a študijného života.

Podujatie bolo určené najmä záujemcom o štúdium, ktorým budú poskytnuté bohaté informácie o univerzite, jej jednotlivých študijných programoch ako aj o priebehu  prijímacieho konania. Po jeho otvorení, ktoré sa uskutočnilo o 10.00 hod. v priestoroch auly vysokej školy nasledovala prehliadka vybraných pracovísk univerzity. V rámci nej boli účastníci rozdelení do troch skupín, a to podľa študijných programov, o ktoré majú záujem.

Prvú skupinu tvorili uchádzači o štúdium farmácie, ktorí mali možnosť nazrieť do farmaceutického pavilónu, ale aj pavilónu chemických disciplín, kde mohli byť svedkami malých chemických pokusov.

Záujemcovia o štúdium všeobecného veterinárskeho lekárstva, hygieny potravín a bezpečnosti krmív a potravín  si okrem hlavného bodu programu, ktorým boli vystúpenia kynologických klubov mohli vypočuť aj pripravené prezentácie so širokým spektrom tém, či sa aktívne zoznámiť so životom zvierat prostredníctvom prehliadky kliník a veterinárnej nemocnice.

Poslednú skupinu vytvorili uchádzači o štúdium kynológie a študijného programu vzťah človek zviera a jeho využitie v canisterapii a hippoterapii, pre ktorých boli formou praktických ukážok pripravené terapeutické možnosti využitia zvierat v rôznych oblastiach života ľudí.

Veríme, že program tretieho ročníka Dňa otvorených dverí UVLF v Košiciach ponúkol všetkým zúčastneným pestré a pútavé zážitky.