Loading...

Oznamy

Prijímacia komisia zasadala druhýkrát

V utorok 27. júla 2021 po druhýkrát zasadla Prijímacia komisia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na programe mala prijatie ďalších uchádzačov v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania, na uvoľnené miesta po uchádzačoch, ktorí neprejavili záujem o štúdium na študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo, farmácia, kynológia v dennej forme, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii v dennej forme. Prijímacia komisia tiež prehodnotila doručené žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania.

Rektorka UVLF prehodnotila všetky doručené žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Potvrdila svoje pôvodné rozhodnutie a odstúpila žiadosti Akademickému senátu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Zasadnutie AS UVLF v Košiciach je naplánované na piatok 30. júla 2021.

Uchádzači, ktorí boli prijatí na uvoľnené miesto, si túto informáciu nájdu na web stránke: Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2021/22.

V novom akademickom roku 2021/22 by do prvých ročníkov vo všetkých študijných programoch v prvom i druhom stupni vysokoškolského štúdia malo nastúpiť vyše 500 študentov. Akademický rok sa na UVLF začne 20. septembra 2021.