Loading...

Oznamy

Britský veľvyslanec navštívil našu univerzitu

18.06.2021   Aktuality

V piatok 18. júna 2021 navštívil Košice veľvyslanec Veľkej Británie v SR Nigel Baker. Stretol sa s rektormi košických univerzít – Univerzity P. J. Šafárika, Technickej univerzity a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie. 

Spoločné stretnutie sa konalo na pôde Rektorátu UPJŠ, kde prítomných privítal rektor Pavol Sovák. Okrem predstavenia UPJŠ prezentoval aj Košický klaster nového priemyslu (Cassovia  New  Industry  Cluster – CNIC), čo  je združenie právnických osôb z verejného a súkromného  sektora, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie nového priemyslu v regióne východného Slovenska s presahom na celé Slovensko. Svoje univerzity, ich výskumné tímy, projekty a zámery predstavili aj rektor TUKE Stanislav Kmeť a rektorka UVLF Jana Mojžišová. Veľvyslanec Nigel Baker formuloval najmä svoj záujem o témy týkajúce sa výskumných aktivít, projektov Horizont a inej medzinárodnej vedeckej spolupráce, zahraničných študentov a problematiky Race to Zero, či ďalších aktivít týkajúcich sa udržateľnosti.  


Zľava rektor TUKE Stanislav Kmeť, rektorka UVLF Jana Mojžišová, britský veľvyslanec Nigel Baker, rektor UPJŠ Pavol Sovák,
britský atašé Matej Sadloň, prorektorka UPJŠ Silvia Ručinská a prorektorka UVLF Zita Faixová. Foto: UPJŠ

     

Popoludní sa delegácia presunula na TUKE a následne britský ambasádor v sprievode atašé Mateja Sadloňa navštívil aj našu univerzitu. Rektorka Jana Mojžišová spolu s prorektorkou pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu Zitou Faixovou sprevádzali pána veľvyslanca  po areáli univerzity, aby priamo v našom kampuse doplnili informácie, najmä tie, ktoré sa týkajú štúdia a aktivít súvisiacich so zelenými projektami.

Pre obmedzený čas návštevy sa prehliadka univerzity sústredila najmä na Univerzitnú veterinárnu nemocnicu, kde hostí privítala prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou Alexandra Trbolová. Predstavila klinické pracovisko so všetkými jeho špecifikami veterinárnej starostlivosti, aj z pohľadu nezastupiteľného vkladu do odbornej prípravy študentov veterinárnej medicíny, medzi ktorými je vysoký počet zahraničných študentov. A práve študenti z Veľkej Británie už dlhé roky patria k najpočetnejšej skupine záujemcov o štúdium v anglickom jazyku. Po tom, ako si delegácia v sprievode doc. Juraja Toporčáka pozrela aj kliniku vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat, pán veľvyslanec v zápise do pamätnej knihy vyjadril svoje zaujatie tým, čo univerzita ponúka, a tiež pochopenie, prečo k nám prichádza študovať taký počet študentov z Veľkej Británie. Keďže by sa s nimi rád stretol, prisľúbil, že toto nebola jeho posledná návšteva na našej univerzite.