Loading...

Oznamy

Univerzita sa ospravedlňuje za problémy, nový termín prijímačiek je 12. jún

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach musela dnes (2. júna 2021) zrušiť prijímacie pohovory, ktoré sa mali uskutočniť online formou prostredníctvom systému MOODLE. Technické problémy spôsobili, že došlo k zablokovaniu doteraz používaného systému. Napriek realizovaným záťažovým testom neboli vopred odhalené možné ohrozenia používanej verzie systému MOODLE, ktoré ale v reálnej prevádzke nezvládol. V minulosti nedošlo k podobnému zlyhaniu tohto systému. Nešlo o hekerský útok na internetový portál univerzity, ani na samotný MOODLE, škola je dostatočne chránená prostredníctvom firewallov. Univerzita má pripravené nové riešenie, ktoré sa aktuálne dolaďovalo, aby bolo pripravené na prevádzku v novom akademickom roku.

Na prijímacích pohovoroch v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia sa dnes malo zúčastniť okolo 600 uchádzačov. Univerzitu veľmi teší veľký záujem stredoškolákov, pretože na štúdium si bude môcť vybrať tých najlepších, čo do budúcnosti prinesie ďalší kvalitatívny rast.   

Technické problémy, ktoré vysoké školy museli v uplynulých mesiacoch riešiť v súvislosti s masívnym prechodom na online vzdelávanie, sú aj dôsledkom obmedzovania rozpočtových prostriedkov. Univerzity finančným škrtom čelia napríklad aj používaním vhodných voľne dostupných aplikácií, ktoré však v prevádzke ťažšie odolávajú rizikám.   

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa ospravedlňuje všetkým uchádzačom aj ich rodičom za spôsobené problémy. Robí všetko pre to, aby sa pohovory v náhradnom termíne uskutočnili bez akýchkoľvek problémov a obmedzení. Škola v priebehu dňa intenzívne komunikovala s uchádzačmi a hľadala optimálny náhradný termín, ktorý by bol vyhovujúci pre všetkých, vzhľadom na to, že v tomto čase sa prijímacie pohovory robia aj na ďalších vysokých školách. Nový termín prijímacích pohovorov bol určený na sobotu 12. júna 2021. UVLF chce víkendovým termínom vyjsť v ústrety všetkým uchádzačom, aj tým, ktorí by mohli mať problém s kolíziou termínov pohovorov na iných školách, kde sa tiež uchádzajú o štúdium. Každého uchádzača bude univerzita podrobne informovať prostredníctovm mailovej komunikácie.