Loading...

Oznamy

Univerzity bez múrov

15.03.2021   Aktuality

Slovenská rektorská konferencia zverejnila na svojej stránke preklad vízie Asociácie európskych univerzít EUA (European University Association) o univerzitách v roku 2030  s názvom „Univerzity bez múrov“

EUA ponúka „Univerzity bez múrov“ ako podporu, sprievodcu pre lídrov univerzít a akademickú obec pri inštitucionálnom plánovaní v horizonte tohto desaťročia. Ide o reakciu EUA na potrebu jasnej vízie pre univerzity a vypracovanej univerzitami, ako chcú v tomto desaťročí rozvíjať, formovať a reagovať na existujúce výzvy. Cieľom EUA je tak poskytnúť inšpiráciu a podporu európskym univerzitám a zároveň vyzvať spoločenských partnerov, aby spojili svoje sily v prospech lepšej budúcnosti a politikov, aby zabezpečili univerzitám adekvátne rámcové podmienky. 

Dokument je zverejnený v pôvodnej verzii (anglický jazyk) a slovenskom preklade, aby sa s ním mohla oboznámiť celá akademická obec na Slovensku. V správe je odkaz aj na najbližšie online podujatia, na ktorých bude vízia predstavená.

Aktuálne informácie nájdete na webe SRK alebo na facebookovom profile SRK..